Yamaha Outboard Motor

Gear

  • For Yamaha Motor Gear 6e5-516070-ff 6e5-45551-00+6e5-45560-00+6e5-45571-00=1 Set
  • For Yamaha Outboard 48, 55 Hp Gear Set =(697-45551-00+697-45560-00+697-45571-00)
  • For Yamaha Outboard Hors-bord 115, 130 Hp Forward Gear? 6e5-45560-00 26t